Zašto su lokalne fondacije važne

Vjerujemo da su lokalne fondacije jedan od ključnih faktora za prevazilaženje efekata pandemije i jačanje otpornosti zajednice na sve izazove koji nam predstoje u budućnosti.