Zašto su lokalne fondacije važne

Vjerujemo da su lokalne fondacije jedan od ključnih faktora za prevazilaženje efekata pandemije i jačanje otpornosti zajednice na sve izazove koji nam predstoje u budućnosti.

Uspješne priče

Tri lekcije od Fondacije tuzlanske zajednice

Upravo na primjeru Fondacije tuzlanske zajednice možemo dosta naučiti o načinima borbe za bolje okruženje, filantropiji u Bosni i Hercegovini i lokalnim fondacijama uopšte.