Sastanak_Zenica
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Preko lokalnih fondacija do razvoja zajednica

U Zenici je od 11. do 13. marta 2022. godine održan drugi radni sastanak grupa iz Bosne i Hercegovine koje su dio programa “Fondacija našeg kraja – zajednica se pita!”. Neformalne grupe ljudi iz Sarajeva, Zenice i Bijeljine i regija Borja i Birač izabrane su prethodne godine da učestvuju u procesu osnivanja lokalnih fondacija u ovih pet zajednica.

Predstavnici Trag fondacije su tokom ovog susreta sa prisutnima podjelili znanja o razvoju lokalnih fondacija i iskustva sa istoimenog programa koji se paralelno realizira u Srbiji, sa fokusom na komunikacioni aspekt njihovog rada. Direktorica filantropije i partnerstava u Trag fondaciji Marija Mitrović je prezentirala komunikacionu strategiju, medijske poruke i kanale komuniciranja koji su usklađeni za potrebama i aktivnostima budućih lokalnih fondacija. Menadžerica komunikacija Trag fondacije Aleksandra Čereković predstavila je digitalni pristup promociji i alate za komuniciranje ključnih poruka, dok je koordinator programa filantropije Vjekoslav Vuković sa ostalima podjelio uspješnu priču o komunikacionoj strategiji koja je korišćena za pokretanje programa “Fondacija našeg kraja” u Srbiji.

Između prezentacija grupe su radile na unapređenju svog znanja o procesu formiranja lokalnih fondacija i iskoristile susret za međusobnu razmjenu informacija o dosadašnjim aktivnostima i očekivanjima u bliskoj budućnosti, uz koordinaciju i mentorstvo Trag fondacije.

Poseban dio programa je posvećen prezentaciji rada Fondacije tuzlanske zajednice, koja kao uspješan primjer lokalne fondacije djeluje već 20 godina na području Tuzlanskog kantona i šire. Fondaciju su predstavili koordinator programa filantropije Tarik Baraković i koordinatorica za komunikacije i odnose s javnostima Amila Čitaković.

Nakon ovog događaja, buduće lokalne fondacije nastavljaju svoje kampanje prikupljanja novca i promovisanja svog rada u zajednicama iz kojih dolaze, a Trag fondacija će svaku donaciju koju prikupe da duplira istim iznosom.

Lokalna fondacija Sarajevo Kapetan objavila svoj prvi konkurs

Konkurs je otvoren do srijede 9. novembra, a Lokalna fondacija Sarajevo Kapetan podržava iznosom od 500 do 2.000 konvertibilnih maraka ideje i inicijative građana i građanki Sarajeva, koji su sa svojim svojim komšijama i komšinicama spremni/e da pokrenu pozitivne promjene u svojoj ulici, naselju, selu i gradu.