Sastanak_Zenica
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Preko lokalnih fondacija do razvoja zajednica

U Zenici je od 11. do 13. marta 2022. godine održan drugi radni sastanak grupa iz Bosne i Hercegovine koje su dio programa “Fondacija našeg kraja – zajednica se pita!”. Neformalne grupe ljudi iz Sarajeva, Zenice i Bijeljine i regija Borja i Birač izabrane su prethodne godine da učestvuju u procesu osnivanja lokalnih fondacija u ovih pet zajednica.

Predstavnici Trag fondacije su tokom ovog susreta sa prisutnima podjelili znanja o razvoju lokalnih fondacija i iskustva sa istoimenog programa koji se paralelno realizira u Srbiji, sa fokusom na komunikacioni aspekt njihovog rada. Direktorica filantropije i partnerstava u Trag fondaciji Marija Mitrović je prezentirala komunikacionu strategiju, medijske poruke i kanale komuniciranja koji su usklađeni za potrebama i aktivnostima budućih lokalnih fondacija. Menadžerica komunikacija Trag fondacije Aleksandra Čereković predstavila je digitalni pristup promociji i alate za komuniciranje ključnih poruka, dok je koordinator programa filantropije Vjekoslav Vuković sa ostalima podjelio uspješnu priču o komunikacionoj strategiji koja je korišćena za pokretanje programa “Fondacija našeg kraja” u Srbiji.

Između prezentacija grupe su radile na unapređenju svog znanja o procesu formiranja lokalnih fondacija i iskoristile susret za međusobnu razmjenu informacija o dosadašnjim aktivnostima i očekivanjima u bliskoj budućnosti, uz koordinaciju i mentorstvo Trag fondacije.

Poseban dio programa je posvećen prezentaciji rada Fondacije tuzlanske zajednice, koja kao uspješan primjer lokalne fondacije djeluje već 20 godina na području Tuzlanskog kantona i šire. Fondaciju su predstavili koordinator programa filantropije Tarik Baraković i koordinatorica za komunikacije i odnose s javnostima Amila Čitaković.

Nakon ovog događaja, buduće lokalne fondacije nastavljaju svoje kampanje prikupljanja novca i promovisanja svog rada u zajednicama iz kojih dolaze, a Trag fondacija će svaku donaciju koju prikupe da duplira istim iznosom.

Lokalne fondacije podržale 46 projekata u Zenici, Bijeljini i Sarajevu

Od svog osnivanja, lokalne fondacije su imale priliku da organizuju dva javna konkursa u okviru svojih zajednica. Sredstva su nakon šest javnih konkursa, na koje je stiglo 245 prijedloga projekata, usmjerena na podršku za provođenje 46 malih lokalnih projekata i inicijativa, koje su podržane u ukupnom iznosu od 55,395.51 eura. 

Bijeljina je dobila lokalnu fondaciju – priliku da sugrađani zajedno unaprijede grad

Godinu i po nakon završetka prvog konkursa za podršku lokalnim inicijativama i projektima na programu “Fondacija našeg kraja – zajednica se pita!” u Bosni i Hercegovini, u februaru 2024. godine, osnovana je prva lokalna fondacija na programu u BiH – Lokalna fondacija Bijeljina. Trag fondacija je krajem 2020. godine pokrenula program “Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita” u BiH. Tadašnji, pandemijski uslovi, nisu spriječili neformalne grupe građana i građanki, da se okupe i prijave na konkurs. Nakon te prijave,