Sastanak_Zenica
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Preko lokalnih fondacija do razvoja zajednica

U Zenici je od 11. do 13. marta 2022. godine održan drugi radni sastanak grupa iz Bosne i Hercegovine koje su dio programa “Fondacija našeg kraja – zajednica se pita!”. Neformalne grupe ljudi iz Sarajeva, Zenice i Bijeljine i regija Borja i Birač izabrane su prethodne godine da učestvuju u procesu osnivanja lokalnih fondacija u ovih pet zajednica.

Predstavnici Trag fondacije su tokom ovog susreta sa prisutnima podjelili znanja o razvoju lokalnih fondacija i iskustva sa istoimenog programa koji se paralelno realizira u Srbiji, sa fokusom na komunikacioni aspekt njihovog rada. Direktorica filantropije i partnerstava u Trag fondaciji Marija Mitrović je prezentirala komunikacionu strategiju, medijske poruke i kanale komuniciranja koji su usklađeni za potrebama i aktivnostima budućih lokalnih fondacija. Menadžerica komunikacija Trag fondacije Aleksandra Čereković predstavila je digitalni pristup promociji i alate za komuniciranje ključnih poruka, dok je koordinator programa filantropije Vjekoslav Vuković sa ostalima podjelio uspješnu priču o komunikacionoj strategiji koja je korišćena za pokretanje programa “Fondacija našeg kraja” u Srbiji.

Između prezentacija grupe su radile na unapređenju svog znanja o procesu formiranja lokalnih fondacija i iskoristile susret za međusobnu razmjenu informacija o dosadašnjim aktivnostima i očekivanjima u bliskoj budućnosti, uz koordinaciju i mentorstvo Trag fondacije.

Poseban dio programa je posvećen prezentaciji rada Fondacije tuzlanske zajednice, koja kao uspješan primjer lokalne fondacije djeluje već 20 godina na području Tuzlanskog kantona i šire. Fondaciju su predstavili koordinator programa filantropije Tarik Baraković i koordinatorica za komunikacije i odnose s javnostima Amila Čitaković.

Nakon ovog događaja, buduće lokalne fondacije nastavljaju svoje kampanje prikupljanja novca i promovisanja svog rada u zajednicama iz kojih dolaze, a Trag fondacija će svaku donaciju koju prikupe da duplira istim iznosom.

Devet inicijativa dobilo podršku Lokalne fondacije Zenica

Inicijativna grupa okupljena oko ideje pokretanja Lokalne fondacije Zenica je tokom jeseni 2022. sprovela svoj prvi konkurs za podršku malim inicijativama i projektima udruženja građana i neformalnih grupa i podržala devet projekata koji će biti provedeni tokom zime i proljeća 2022-2023. godine, na teritoriji Grada Zenica.