Fondacija spaja ljude koji imaju ideje sa onima koji imaju sredstva da ih sprovedu u djelo.
Lokalna fondacija čini isto to – samo na lokalu, u jednom kraju! I baš je to često čini snažnom, produktivnom i transparentnom!

PRIJAVA NA KONKURS “FONDACIJA NAŠEG KRAJA:

Rok za prijave je otvoren do 29. januara 2021. godine do 17 časova.

Da biste se prijavili na konkurs, potrebno je da kao neformalna grupa od najmanje troje ljudi do 29.01.2021. popunite formular na LINKU

Pratite nas za više informacija!

LINKOVI:

Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine
Ovim zakonom uređuje se osnivanje, registrovanje, unutrašnja organizacija i prestanak rada udruženja i fondacija koji izaberu da se registruju na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno od kojih se zahtijeva da se registruju u skladu s ovim zakonom.

Zakon o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine
Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za osnivanje, unutrašnju organizaciju, registraciju, prestanak udruženja i fondacija, kao i druga pitanja od značaja za slobodno i dobrovoljno udruživanje građana i pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske
Zakonom o udruženjima i fondacijama (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se osnivanje, registracija, unutrašnja organizacija i prestanak rada udruženja i fondacija.

The European Community Foundation Initiative (ECFI)
Evropska inicijativa za lokalne fondacije je mreža posvećena jačanju i promociji pokreta fondacija zajednice u Evropi.

Global fund community foundations (GFCF)
Globalni fond podržava pojedinačne lokalne fondacije i njihove mreže i radi na promociji lokalne filantropije.

Federacija rumunskih lokalnih fondacija
Mreža lokalnih fondacija iz Rumunije, koja koordiniše i promoviše zajedničke aktivnosti devetnaest fondacija iz ove zemlje.

Lokalnefondacije.rs
Sajt programa “Fondacija našeg kraja” za Srbiju