Sastanak_Sarajevo
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Počela implementacija programa “Fondacija našeg kraja” u Bosni i Hercegovini

U Sarajevu je od 16.07. do 18.07.2021. godine održan sastanak i radionica Trag fondacije i inicijativnih grupa na programu “Fondacija našeg kraja” u Bosni i Hercegovini, koje će u narednom periodu formirati lokalne fondacije u svojim zajednicama.

Ovaj događaj predstavlja zvanični početak rada sa izabranim grupama iz pet lokalnih zajednica, koje su se kvalifikovale za učešće na programu nakon konkursa završenog početkom 2021. godine. Trag fondacija je nakon čitanja 60 aplikacija iz 41 zajednice iz cijele BiH izabrala inicijativne grupe iz tri grada: Sarajeva, Zenice i Bijeljine i dvije regije: Birač i opština oko planine Borje.

Izabrane grupe imaju zadatak da promovišu lokalnu filantropiju u svojim zajednicama i dijaspori i da skupe 15.000 EUR od pojedinaca i kompanija. Sav novac prikupljen na ovaj način će biti dupliran od strane Trag fondacije i iskorišćen za podršku malim inicijativama i projektima putem javnih konkursa u navedenim gradovima i regijama. Nakon toga, grupe registruju svoje lokalne fondacije i nastavljaju sa samostalnim radom i pružanjem podrške zajednici, uz mentorsku ulogu Trag fondacije.

Tokom sastanka u Sarajevu, predstavnici/e grupa su imali priliku da se upoznaju sa socijalnim marketingom, strateškim pristupom planiranju i elementima kampanja za prikupljanje sredstava i drugim vidovima fandrejzinga koje će koristiti u svom radu obezbjeđivanja nezavisnih izvora finansiranja.

Za više informacija o konkursu za ovaj program i podržanim inicijativnim grupama pogledajte link: https://www.lokalnefondacije.ba/vesti/objavljeni-rezultati-konkursa-za-program-fondacija-naseg-kraja-u-bosni-i-hercegovini/

 

Devet inicijativa dobilo podršku Lokalne fondacije Zenica

Inicijativna grupa okupljena oko ideje pokretanja Lokalne fondacije Zenica je tokom jeseni 2022. sprovela svoj prvi konkurs za podršku malim inicijativama i projektima udruženja građana i neformalnih grupa i podržala devet projekata koji će biti provedeni tokom zime i proljeća 2022-2023. godine, na teritoriji Grada Zenica.