Posao_BiH
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Otvoren konkurs za poziciju programskog koordinatora/ke u Bosni i Hercegovini

Trag fondacija sa sedištem u Beogradu, Mileševska 5/I-6 i kancelarijom u Sarajevu, Splitska 14 raspisuje konkurs za otvorenu poziciju na radnom mestu programski koordinator/ka za program filantropije u BiH.

Svrha pozicije:

Koordinatorska pozicija podrazumeva pružanje podrške timu Trag fondacije za razvoj lokalne filantropije i lokalnih fondacija u Bosni i Hercegovini (BiH). Koordinator/ka će biti odgovoran/na za planiranje i praćenje implementacije programa posvećenog razvoju lokalnih fondacija u ovoj zemlji i operativno sprovođenje zadataka u njegovoj/njenoj nadležnosti. Koordinator/ka će takođe biti zadužen/a za promociju programa, kao i za održavanje kontakta sa partnerima i saradnicima na terenu, kako bi ciljevi programa bili pravovremeno postignuti. U sklopu svog posla, koordinator/ka će imati i niz administrativnih zadataka koji su usmereni na obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja kancelarije Trag fondacije u BiH i administrativno-finansijsko upravljanje programom.

Potrebne kvalifikacije:

 • Državljanstvo i/ili dozvola boravka i rada na teritoriji BiH
 • Visoka stručna sprema
 • Minimum pet godina iskustva u neprofitnom sektoru
 • Iskustvo u pisanju, implementaciji projekta i izveštavanju donatorima
 • Dobre komunikacijske veštine i sposobnost da se komunicira sa ljudima iz različitih okruženja
 • Sposobnost rada u timu i individualno
 • Odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika
 • Poznavanje osnova rada na računaru (Word, Excel, Access i Outlook) i drugih alatki za online rad (Zoom, Canva, Mentimeter i slično)
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)

Ključne kompetence:

 • Poznavanje stanja u civilnom sektoru u BiH, a poželjno i u regionu
 • Iskustvo rada na organizacionom razvoju
 • Poznavanje oblasti fandrejzinga od pojedinaca i poslovnog sektora
 • Iskustvo u organizovanju različitih tipova onlajn i oflajn događaja;
 • Poznavanje osnova administracije
 • Veštine analize budžeta i praćenja troškova
 • Iskustvo u istraživanju potreba i evaluaciji rezultata programa
 • Poznavanje oblasti komunikacija ka široj javnosti
 • Odlične organizacione sposobnosti i veštine prioritizacije
 • Prilagodljivost
 • Sposobnost za samostalno obavljanje posla uz minimum supervizije

Uslovi rada:

 • Ugovor na minimum godinu dana sa mogućnošću produženja (probni rad 6 meseci)
 • Pola radnog vremena (20 sati nedeljno)

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV (na BHS ili engleskom jeziku) i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno iskustvo. Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu konkurs@tragfondacija.org, zaključno sa petkom, 28. januarom u 17 časova. Nepotpune prijave i prijave koje stignu posle naznačenog roka neće biti razmatrane. Trag će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.

Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti ili seksualnu orijentaciju.

Precizan opis posla možete naći na linku OVDE

Devet inicijativa dobilo podršku Lokalne fondacije Zenica

Inicijativna grupa okupljena oko ideje pokretanja Lokalne fondacije Zenica je tokom jeseni 2022. sprovela svoj prvi konkurs za podršku malim inicijativama i projektima udruženja građana i neformalnih grupa i podržala devet projekata koji će biti provedeni tokom zime i proljeća 2022-2023. godine, na teritoriji Grada Zenica.