LF_Sarajevo_promo
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kapetan – Lokalna fondacija Sarajevo

Website: kapetan.ba
E-mail: info@kapetan.ba
Facebook: @kapetan.fondacija
Instagram: @kapetan.fondacija

Često se postavlja pitanje da li je grupa više od zbira pojedinaca koji je čine i da li upravo moć zajedništva savladava sve prepreke i izazove s kojima se jedna grupa suočava.

Upravo je ta vjera u zajedništvo i snagu, ali i njihova osobnost ono što osjetite i vidite u njima kad ih susretnete; oni su grupa mladih ljudi koja je odlučila formirati lokalnu fondaciju Sarajevo “Kapetan” i koja nas je dočekala na zidinama Žute tabije, jednog od omiljenijih sarajevskih vidikovaca.

U ovom trenutku njih je 15 i sva njihova imena nećemo nabrajati da ne bi redove ovog teksta „opterećivali“ time, ali ćemo reći da su oni mladi, obrazovani i dinamični ljudi, neki od njih već i roditelji. Oni su profesionalci u svojim sferama djelovanja, od doktora, bankara, inžinjera, psihologa, poduzetnika, koji se druže dugi niz godina, čak od srednjoškolskih klupa i imaju vrijednosti za koje vjeruju da ih mogu prenijeti drugim članovima njihove zajednice, njihovog Sarajeva.

Njihovo dugogodišnje prijateljstvo i izgrađeno povjerenje daje im dovoljan kredibilitet da tvrde da iako je Sarajevo grad koji ima puno potencijala i u koji se ulaže, ima dovoljno prostora za napredovanje i kako Amra kaže: „posebno ima prostora da se čuje glas ljudi čiji se glas inače ne čuje; da se čuje koje su to njihove potrebe i šta bi to njihov život učinilo boljim.“
Ova inženjerka informacionih sistema kaže da oni kao stručnjaci u određenim profesijama posjeduju upravo znanja i vještine, koja mogu iskoristiti i učiniti njihovu zajednicu boljom.

Snaga koju smo pokazali zajedničkim djelovanjem u ne tako dalekoj prošlosti kada smo se suočili sa ranim odlaskom našeg Kapetana nas je uvjerila da je došlo vrijeme da ostavimo trag u našoj zajednici, ali i da inspirišemo druge mlade ljude da iniciraju projekte koji su potrebni našoj zajednici i koji rješavaju realne probleme u zajednici“, dodaje Vedad, koji je inače poduzetnik.

Vedad, Adi, Samra, Adnan, Amra, Haris i Andrea

Inženjer elektrotehnike Adi potvrđuje i naglašava da je njihova ideja da odgovore na bilo koju inicijativu, koju ocijene kao potrebnu njihovoj lokalnoj zajednici i kaže: „Naše Sarajevo je puno malih mahala, komšiluka koji su specifični, kojima trebaju neke stvari što odgovara našoj ideji da slušamo potrebe lokalne zajednice. Zato smo i odlučili da naša svakodnevna druženja usmjerimo u nešto pozitivno, nešto što će u konačnici donijeti koristi našoj zajednici. Bili bi zadovoljni kada bismo uspjeli neke male projekte da „iznesemo“ – od čišćenja i renoviranja sportskih igrališta do nekih drugih sličnih akcija koje donose koristi specifičnim grupama u našem okruženju“. Da bi se to desilo, lokalna fondacija će da prikuplja novčane i druge resurse u Sarajevu i otvara konkurse za podršku ovakvim inicijativama.

Andrea dodaje da u zajednici postoji zaista mnogo glasova, posebno glasova mladih ljudi koji se ne čuju i da upravo fondacija Kapetan je tu da ih sasluša, da im da smjernicu i vodilju u njihovom daljem djelovanju. Ova finansijska menadžerica zbog svega toga zaključuje i kaže da „Mi smo tu da nađemo način kako možemo doprinjeti i unaprijediti ideje naših sugrađana, jer zaista želimo da čujemo njihov glas i njihove inicijative koje ćemo onda dalje zajednički razvijati. Mi smo entuzijastični, pozitivni, a mislimo da smo i sposobni tako da nam je to motivacija da bi naša zajednica, naše Sarajevo uspjelo da se dalje razvija i napreduje.“

Njihova namjera da svoju dinamičnost, aktivizam i mladost usmjere u pravcu djelovanja lokalne fondacije Kapetan će biti dodatno formalizovana ukoliko u narednih godinu dana prikupe 15.000 eura od pojedinaca i kompanija. Nakon toga Trag fondacija će im donirati isto toliko novca, a ukupan fond od 30.000 eura grupa okupljena oko osnivanja lokalne fondacije u Sarajevu će putem otvorenih konkursa “vratiti” u ovu zajednicu. Za ove male projekte će moći da konkurišu udruženja građana i neformalne grupe sa područja grada Sarajevo. Zato vas pozivaju da ih podržite i priključite se njihovoj inicijativi da uljepšaju Sarajevo, ali i u svom budućem radu podrže različite inicijative koje će olakšati život svih građana ovog grada.

Devet inicijativa dobilo podršku Lokalne fondacije Zenica

Inicijativna grupa okupljena oko ideje pokretanja Lokalne fondacije Zenica je tokom jeseni 2022. sprovela svoj prvi konkurs za podršku malim inicijativama i projektima udruženja građana i neformalnih grupa i podržala devet projekata koji će biti provedeni tokom zime i proljeća 2022-2023. godine, na teritoriji Grada Zenica.